+45 82 82 81 81

Hvad er det?

"Advokattrainee" er vores helt egen overordnede stillingsbetegnelse for de jurastuderende, der varetager en lang række forskellige funktioner hos os. De får et grundigt indblik i, hvad der foregår i et moderne advokatfirma, og de opnår på et tidligt tidspunkt en række praktiske færdigheder, der giver et pænt forspring i forhold til arbejdet som advokatfuldmægtig, når den tid kommer.

Det er et job, men det er også en mesterlære.

Som advokattrainee hos UNIVERSADVOKATER starter du fra bunden - med det helt basale. Har du ikke opholdt dig i maskinrummet og fået olie på fingrene, mangler du et meget væsentligt element i forhold til advokatgerningen og da ikke mindst, hvis du har ambitioner om på et tidspunkt at være med til som partner at drive en advokatvirksomhed.

Du lærer helt grundlæggende ting som orden, service, at behandle forskellige personer og situationer forskelligt, at formulere dig høfligt og præcist, at notere og fremnotere, at arbejde i et team, at finde frem til de mest hensigtsmæssige arbejdsrutiner, hvordan advokat-itsystemer virker, grundlæggende advokatetiske regler og meget andet.

Måske vil du til tider opleve nogle af opgaverne som trivielle - men de er en del af et forløb, som - hvis du vil - kan være med til at sikre, at du ikke ender som et tilfældigt nummer i bagbutikken i et stort advokatfirma.

Som det vil fremgå andetsteds på dette site, er "advokattrainee" en paraplybetegnelse for en række forskellige stillinger. Alle er lige vigtige og lige lærerige. Om man rykker videre i hierakiet - for der ér et hieraki - kommer an på en række faktorer, som man ikke alle har indflydelse på: hvor tidligt eller sent i studieforløbet man er startet som advokattrainee, om der er ledige stillinger, og ikke mindst om man i fuldt omfang honorerer krav og ønsker.

Når du trinet "trainee", har vi en klar ambition om, at du skal skal være advokatfuldmægtig hos os.

Skal dit speciale udgives som bog?

Forlaget BOGUNIVERS udgiver juridiske bøger.

Er dit speciale af tilstrækkelig høj kvalitet og af rimelig bred interesse, udgiver vi det - med ISBN-nummer mv., så det kan købes i landets boghandler.

Ansættelsesvilkår

Du ansættes på nogle standardvilkår, som vi gennemgår under en eventuel afsluttende ansættelsessamtale.

Arbejdstidens længde og placering aftales ud fra vores behov og din og de øvrige studentermedarbejderes skiftende studiekalendere. Arbejdstidens længde kan svinge fra dag til dag og uge til uge. Vi forventer, at alle tager hensyn til alle.

Den ugentlige arbejdstid er typisk på 5-15 timer.

Vi kalder det "advokattrainee"

Nogle kalder det student, studentermedarbejder, stud.jur., jurastuderende, studentermedhjælper, legal intern, legal trainee ...

Vi kalder det som samlebetegnelse advokattrainee, fordi det er en uddannelsesstilling. Vi har sat studenterkarrieren fuldstændig i system, og hos os starter den praktiske juridiske uddannelse ikke først med jobbet som advokatfuldmægtig. For dem, der kører hele forløbet igennem, vil overgangen til en advokatfuldmægtigstilling være stort set umærkelig, bortset fra et par formaliteter.

Udadtil - på vores hjemmesider, når du underskriver mails osv. - vil du have en anden titel end advokattrainee, fx retssagsbehandler eller juridisk sagsbehandler, altid efterfulgt af et "(stud.jur.)".

Hvad forventer vi af dig?

Ikke så lidt!

Betragter og behandler du ansættelsen hos os som et tilfældigt job, betragter vi dig som en tilfældig studerende, der kom forbi.

Vi kigger, i helt tilfældig rækkefølge og blandt meget andet, efter

 • faglighed og faglig nysgerrighed
 • forretningssans
 • energi
 • serviceniveau, høflighed, venlighed
 • ærlighed og loyalitet
 • lederegenskaber
 • fleksibilitet
 • sproglige evner, danske og andre, mundtlige og skriftlige
 • smittende humør
 • vilje til også at tage de trælse opgaver, store og små
 • teamspirit og hjælpsomhed
 • it-niveau
 • kreativitet og vision
 • kvalitet, kvantitet, stabilitet, pålidelighed
 • ordentlighed
 • praktisk håndelag

Spidse albuer og blafrende ego kan vi ikke lide.

Vi stiller krav til dig, men dit studie kommer til enhver tid først. Arbejdstiden tilrettelægges under hensyntagen til undervisningsforberedelse og -deltagelse, opgaveskrivning, eksamenforberedelse osv.

Du hjælper os - vi hjælper dig

Vi bistår med råd og dåd, når det fx gælder

 • bachelorprojekt
 • specialeskrivning
 • valg af kursusfag
 • studieophold
 • valg af muligt nyt arbejdssted, hvis din fremtid ikke ligger hos os
 • udformning af jobansøgning og forberedelse af jobsamtale

- hvis du altså ønsker det.

Praktisk orienteret undervisning

Som advokattrainee hos os slipper du ikke helt for skolebænken - men undervisningen er meget mere praktisk orienteret, end du er vant til på universitetet.

Selskabet KURSUSUNIVERS er en del af UNIVERS-koncernen. I dette regi afholder vi 40-70 juridiske heldagskurser om året. Kurserne, der afvikles på nogle af Danmarks bedste kursuscentre, forestås af anerkendte undervisere fra universiteterne, domstolene og adokatverdenen og frekventeres af bl.a. et stort antal advokater fra hele Danmark. Det giver os en unik mulighed for at tilbyde vores medarbejdere deltagelse i højkvalitetskurser.

 1. Som advokattrainee kan du efter ønske (ulønnet, men gratis) deltage i 1-2 af KURSUSUNIVERS' kurser om året.
 2. Er du nået til sluttrinet i advokattrainee-forløbet, forventer vi, at du (på samme vilkår) deltager i relevante KURSUSUNIVERS-kurser inden for dine specialer og arbejdsområder.
 3. Med korte, regelmæssige intervaller afholder vi på vores kontor 1 times-kurser for advokattraineene, hvor deltagelse er "obligatorisk". Emnerne kan eksempelvis være proces, advokat-itsystemer, inkasso, UNIVERS-konceptet, advokatetik, hvidvask, persondatabeskyttelse, telefonteknik eller skriftlig kommunikation, Kursusdeltagelsen lønnes; den efterfølgende pizza eller kebab får du ikke penge for at sætte til livs.

Dinosaurer

"En dinosaurusdinosaur eller dino er et medlem af en næsten uddød gruppe af archosaurer, der opstod i Mellem Trias for 230 millioner år siden. Dinosaurerne etablerede sig i Sen Trias og blev i kraft af deres størrelse en dominerende dyregruppe. En position de holdt til slutningen af kridttiden, hvor de uddøde bortset fra den linje af små rovdinosaurer, der allerede havde udviklet sig til fuglene.

Det latinske navn Dinosauria blev først foreslået af den engelske videnskabsmand Richard Owen i 1842. Ordet kommer af græsk deinos for frygtelig og sauros for firben eller øgle".

Sådan skriver WikipediA om dinosaurer.

Om færre år end du tror, kan du læse noget, der minder lidt om dette - om advokater.

Når du går på pension, bliver det fra et helt andet arbejdsliv end det, du sikkert troede, at du gik ind til. 

Vi vil gerne være med til i det små at åbne dine øjne for, hvad der kommer til at ske. I tide.

Vise ord

"Hvis man kan få penicillin ud af muggent brød, så kan man også få noget ud af dig".

Muhammed Ali

Kolofon

advokattrainee.dk tilhører og redigeres af UNIVERSADVOKATER I/S (CVR nr. 38140523).